pl
A A A

Szkolenia

 

Nasze szkolenia stacjonarne są zaczerpnięte z rynku brytyjskiego i w ramach transferu wiedzy dostosowujemy je do potrzeb kolejnych krajów partnerskich z uwzględnieniem  obowiązującego w tych krajach porządku prawnego oraz sposobu spojrzenia na niepełnosprawność. Szkolenia są opracowywane i rozwijane od 2007 r. przez wybitne europejskie ośrodki akademickie oraz wielu partnerów społecznych. Tym samym szkolenia DARE należą do najlepiej rozwiniętych w Europie. 

Z kolei szkolenia zdalne przygotowywane w ramach projektu DARe-Learning są przeznaczone dla nauczycieli akademickich, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe w zakresie kształcenia studentów niepełnosprawnych. Ich celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska niepełnosprawności i jego skutków dla funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w obrębie wyższej uczelni.

Proponowane szkolenia mają charakter treningu grupowego wzbogaconego o uzupełniające go moduły e-learningowe. Program warsztatów bazuje na  różnorodnych technikach pracy, zakładających aktywne wykorzystanie doświadczenia wnoszonego przez poszczególnych uczestników. Stosowane materiały mają charakter multimedialny (filmy dydaktyczne i prezentacje), a przygotowane dla uczestników ćwiczenia opierają się na metodach aktywizujących takich jak: burza mózgów, dyskusje, odgrywanie ról. Moduły e-learningowe podsumowują  najistotniejsze informacje przekazywane w trakcie warsztatów oraz zawierają materiały dodatkowe rozszerzające zakres wiedzy. Zawierają one też zadania i ćwiczenia dające możliwość przetestowania i sprawdzenia zdobytych umiejętności.

Szkolenie stacjonarne i moduły e-learningowe uzupełniają się wzajemnie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dzięki opracowaniu bezpłatnej platformy do zdalnego nauczania, wielu nauczycieli wybierze tylko kurs zdalny, choćby z powodu odległości i kosztów. Staramy się go więc konstruować w taki sposób, aby był początkiem drogi ku zdobywaniu wiedzy o niepełnosprawności, inspiracją do nowych poszukiwań i dalszego uczenia się.

Dlatego platformie e-learningowej towarzyszy wiele innych materiałów edukacyjnych wypracowanych dotąd przez partnerów wszystkich edycji projektów DARE oraz materiałów własnych. Całą tę wiedzę i doświadczenie oddajemy do domeny publicznej w krajach konsorcjum, aby służyły dalszemu rozwojowi idei edukacji włączającej.