pl
A A A

Równe traktowanie

 

Równość szans wszystkich obywateli, równość wobec prawa, ochrona mniejszości społecznych i zapewnienie im dostępu do życia społecznego oraz reprezentacji, to fundament demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 32 Konstytucji RP mówi wyraźnie, że „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Równe traktowanie jest zatem bardzo istotną wartością społeczną, która cementuje ustrój demokratyczny i ugruntowuje miejsce Polski w rodzinie krajów kultury euroatlantyckiej. To w tych właśnie krajach powstała idea stworzenia i spisania międzynarodowego dokumentu, który stanowiłby gwarancję ochrony praw i równego traktowania osób niepełnosprawnych w państwach go sygnujących.

Ten dokument to Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Polska podpisała go w 2007 r., a 6 września 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski dokonał aktu uroczystej ratyfikacji Konwencji w obecności organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne, przedstawicieli uczelni wyższych, samorządu oraz instytucji państwowych. Ten doniosły moment może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, choć wymaga to wytężonej pracy wielu osób i podmiotów. Z naszej strony proponujemy szeroko pojętą edukację i budowę świadomości niepełnosprawności.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisuje dokumenty ratyfikacyjne w obecności paraolimpijczyków i dzieci z niepełnosprawnością

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisuje dokumenty ratyfikacyjne w obecności paraolimpijczyków i dzieci z niepełnosprawnością (fot. z archiwum Kancelarii Prezydenta RP)

W tym miejscu zajmiemy się szerokim i dla wszystkich zrozumiałym wyjaśnieniem poszczególnych jej artykułów. Są one ważne nie tylko dla samych osób niepełnosprawnych, ale i dla wielu innych grup społecznych. Dlaczego? Postaramy się to omówić w materiałach publikowanych na tym portalu.

Zachęcamy też do zapoznania się z wydawnictwem projektu DAReLearning "Wiadomości o Równości", gdzie w przystępny sposób są omówione:

  • Prawo dostępu do kultury wraz z prezentacją rozwiązań przyjaznych osobom z różnorodnymi niepełnosprawnościami:

Czytaj 

Wydawnictwo pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Problem wykluczenia cyfrowego i co należy zrobić, aby to zjawisko ograniczyć wraz z omówieniem podstawowych zasad dostępności stron internetowych i e-learningu

Czytaj 

Wydawnictwo pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji.

  • Prawo do wykształcenia wraz z omówieniem zagadnienia jakości kształcenia

Czytaj

Wydawnictwo pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego.

  • Prawo do równego traktowania i niedyskryminacji wraz z omówieniem dobrych praktyk Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaproszeniem na platformę e-learningową

Czytaj

Wydawnictwo pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapraszamy także na stronę: www.dotknijkultury.pl, gdzie można się zapoznać z inicjatywą DON UJ oraz Collegium Maius UJ na rzecz zwiększania dostępności dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.