pl
A A A

Publikacje i materiały do pobrania

 

Biuletyn BON UJ nr 1

Zawiera materiały dotyczące nowoczesnego spojrzenia na niepełnosprawność w edukacji.

okładka biuletynu nr 1

 

Biuletyn BON UJ nr 2

Zawiera wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli w zakresie metod kształcenia osób niepełnosprawnych i technologii wspierających proces dydaktyczny.

okładka biuletynu nr 2

 

Biuletyn BON UJ nr 3

Porusza problematykę zaburzeń psychicznych wśród studentów oraz zawiera artykuły omawiające efektywne wsparcie dla tej grupy osób.

okładka biuletynu nr 3

 

Biuletyn BON UJ nr 4

Zawiera wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP oraz pasjonujące rozmowy o życiu i niepełnosprawności w kontekście zdobywania wykształcenia i zatrudnienia. Porusza problemy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

okładka biuletynu nr 4

 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Książka Moja wędrówka. Refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychicznej i studiowaniu

Bestseller BON UJ. Autentyczne opowieści studentów o problemach wynikających z zaburzeń psychicznych w czasie studiów.

Przejrzyj książkę

okładka książki "Moja wędrówka"

Edukacja włączająca - budowla o mocnych fundamentach, I. Białek, D. Nowak-Adamczyk

Artykuł wprowadzający do raportu Rzecznika Praw Obywatelskich RP o dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji w Polsce. Z całym raportem można się zapoznać na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/13499526340.pdf

  Wiadomości o Równości nr 1/2012

Wydawnictwo projektu DARe-Learning poświęcone równemu traktowaniu osób niepełnosprawnych. Nr 1 mówi o dostępie do kultury. Publikacja pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przejrzyj numer

okładka "Wiadomości o Równości" nr 1

 

Wiadomości o Równości nr 1 (2)/2013

 Wydawnictwo projektu DARe-Learning poruszające problematykę dostępności Internetu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Publikacja pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przejrzyj numer

okładka "Wiadomości o Równości" nr 2

 Wiadomości o Równości nr 2 (3)/2013

Wydawnictwo projektu DARe-Learning poświęcone jakości kształcenia w kontekście niepełnosprawności. Publikacja pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przejrzyj numer

okładka "Wiadomości o Równości" nr 2 (3)/2013

 Wiadomości o Równości nr 3 (4)/2013 

Wydawnictwo projektu DARe-Learning obrazujące współpracę pomiędzy nauczycielami akademickimi a Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w przygotowaniu adaptacji procesu kształcenia. Wydawnictwo pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przejrzyj numer

 Okładka numeru

 

Jak efektywnie studiować matematykę na UJ? Przewodnik po zasadach wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych

ikona pliku txtJak efektywnie studiować matematykę na UJ? Przewodnik po zasadach wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych (wersja dostępna txt)

Ulotki:

Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością ruchową

Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością słuchową

Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością wzrokową

Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami mowy

Wsparcie edukacyjne studentów z zespołem Aspergera

Wsparcie edukacyjne studentów z chorobami przewlekłymi

Wsparcie edukacyjne studentów z dysleksją

Ogólne strategie zachowania wykładowcy w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi

Kontakt ze studentami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

Postępowanie w sytuacjach trudnych z udziałem studentów z problemami emocjonalnymi