pl
A A A

Inspiracje

 

 Po kilku wyjazdach studyjnych do uczelni europejskich zauważyliśmy, że nie ma tam podziałów na osoby niepełnosprawne i resztę społeczeństwa, a w uczelniach na studentów niepełnosprawnych i tych bez niepełnosprawności oraz kadrę akademicką. Tam funkcjonowały i nadal funkcjonują całe społeczności wraz z osobami, które mają pewne specyficzne potrzeby. Świadomość istnienia tych potrzeb oraz sposobów ich realizacji wśród osób pełnosprawnych była kluczem do procesu znajdowania racjonalnych rozwiązań i adaptacji. Świadomość ta budowała się dwojako - poprzez wspólne bycie i studiowanie oraz szkolenia.

 Przyjechaliśmy więc do Krakowa i zaczęliśmy się zastanawiać, jak przekonać nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego do takich kursów. Ktoś wtedy mimochodem rzucił hasło - pokazać, że takie szkolenia działają na uczelniach jeszcze starszych niż UJ.

I tak wkrótce znaleźliśmy się na Uniwersytecie w Cambridge (założonym w 1209 r.), Padwie (1222 r.), a w trzeciej edycji naszym partnerem jest Uniwersytet Karola w Pradze (1348 r.).

Tą z życia wziętą anegdotą można opisać nasze inspiracje. Cieszymy się, że na UJ przyjęły się te kursy, a stało się tak pewnie też dlatego, że przynoszą one korzyść wszystkim uczącym, którzy w swojej codziennej pracy chcą budować wspólną przestrzeń edukacyjną dla osób sprawnych i tych z niepełnosprawnością. Nie tylko da się to zrobić, ale rezultaty przynoszą wiele satysfakcji zawodowej.

Spróbujcie Państwo to poczuć i zacznijcie od szkolenia DARe-Learning.