pl
A A A

Platforma DARe-Learning – nowe możliwości dla nauczycieli akademickich

 

DARe-Learning to kurs e-learningowy skierowany do nauczycieli akademickich, pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie wspierania studentów niepełnosprawnych. Stanowi on uzupełnienie i rozszerzenie warsztatu grupowego, którego celem jest budowanie świadomości niepełnosprawności oraz stworzenie uczestnikom możliwości przedyskutowania i przemyślenia prezentowanych postaw dotyczących obecności studentów z niepełnosprawnościami w społeczności akademickiej. Podsumowuje i porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie warsztatu grupowego, a dzięki swej konstrukcji umożliwia w szybki i prosty sposób dotarcie do informacji o tym, na jakie trudności edukacyjne napotykają studenci z daną niepełnosprawnością oraz jakiego rodzaju adaptacje mogłyby się sprawdzić w poszczególnych przypadkach. 
 
Kurs ten może być też wykorzystany przez nauczycieli akademickich jako swego rodzaju materiał wprowadzający do tematyki niepełnosprawności wówczas, gdy wzięcie udziału w pełnym programie szkoleniowym opracowanym w ramach projektu DARe-Learning nie jest możliwe. Wówczas uczestnik uzyska, w skompensowanej formie, informacje dotyczące trudności na jakie natrafiają osoby z poszczególnymi niepełnosprawnościami w życiu codziennym oraz w czasie studiów akademickich. Dowie się także, jakie są metody postępowania, dające szansę na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie występujących ograniczeń. 
 
W materiale poruszona została problematyka zarówno „klasycznych” niepełnosprawności, takich jak wzrokowa, ruchowa czy słuchowa, jak też będących skutkiem zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych wymuszających zmianę stylu życia, a co za tym idzie modyfikację sposobu studiowania. W szkoleniu umieszczono też moduły dotyczące zaburzeń mowy oraz specyficznych trudności w uczeniu się. 
 
Materiał został zaaranżowany w sposób przejrzysty, według schematu powtarzającego się w odniesieniu do każdego opisywanego rodzaju niepełnosprawności. Dzięki temu łatwe jest uchwycenie różnic i podobieństw w zakresie potrzeb studentów mających trudności edukacyjne, jak również odnalezienie informacji potrzebnych ad hoc, dla osób, które po przejściu kursu zechcą do niego za jakiś czas powrócić w poszukiwaniu rozwiązania konkretnego problemu. 
 
Podsumowaniem kursu oraz swego rodzaju sprawdzeniem poziomu zdobytej wiedzy jest gra edukacyjna oparta na doświadczeniach akademickich 4 studentów. Bohaterowie gry: Jan, Julia, Piotr i Barbara rzeczywiście istnieli, otrzymali wsparcie edukacyjne na swojej uczelni i dzięki temu mogli z sukcesem ukończyć studia. Zadaniem uczestnika kursu jest „poprowadzenie” każdego z nich przez jeden z przedmiotów. Zaliczenie przedmiotu przez wszystkich czterech studentów będzie równoznaczne z zaliczeniem szkolenia DARe-Learning przez nauczyciela – uczestnika niniejszego kursu. 
 
Autorzy programu zalecają skorzystanie z całości oferty przygotowanej w ramach projektu DARe-Learning, czyli warsztatu grupowego oraz szkolenia e-learningowego, a także sięgnięcie do pakietu publikacji zgromadzonych tutaj
 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Platforma DARe-Learning jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych problematyką wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami. W celu zarejestrowania się do platformy, wyślij maila na adres don@uj.edu.pl. Korzystanie z niej jest bezpłatne. W ciągu 1-2 dni zostaną wysłane dane do logowania.

 

DARE LEARNING - ZAPRASZAMY

 

PORADNIK KORZYSTANIA Z PLATFORMY