pl
A A A

„O równości bez skrajności”

Debata akademicka z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

10 października 2013 roku w Auditorium Maximum UJ odbyła się debata akademicka z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich „O równości bez skrajności”. Wydarzenie skierowane do środowiska akademickiego poruszało problematykę praw obywatelskich, równego traktowania i odpowiedzialności społecznej.

Słowo inauguracyjne wygłosili Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prof. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Część pierwsza debaty rozpoczęła się prezentacjami kursu zdalnego nauczania DARe-Learning dla nauczycieli akademickich pragnących zapoznać się z metodami  kształcenia osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, które poprowadzili:

Ta część była moderowana przez Ireneusza Białka, kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.
 
Kolejnym punktem programu po krótkiej przerwie była dyskusja panelowa o praktycznych aspektach wdrażania w życie zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pod hasłem „Prawo czy przywilej?”. Moderatorem panelu był Andrzej Stefański, Dyrektor Zespołu Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
W panelu udział wzięli: 
  • Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Małgorzata Perdeus-Białek, Trenerka w zakresie równości szans w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Prof. Janina Filek, Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Natomiast po południu odbyła się debata ze studentami, którzy zadawali pytania Prof. Irenie Lipowicz, Rzecznikowi Praw Obywatelskich zarówno z sali, jak i przez Internet. 

Na refleksje uczestników debaty oraz internautów odpowiadał także Prof. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki. Dyskusję prowadził Ireneusz Białek, kierownik BON UJ.

Debata była tłumaczona na polski język migowy oraz transmitowana online.

FRAGMENTY DEBATY DO OBEJRZENIA 

Niesłysząca studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o kulturze Głuchych, polskim języku migowym i o tym, że nie czuje się w Polsce wolna. Odpowiada na to Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich i Ireneusz Białek, Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 
Prorektor UJ ds. dydaktyki Prof. Andrzej Mania o potencjale społecznym, organizowaniu się wokół rozwiązywania problemów lokalnych i mądrym pomaganiu.


 
Dr Jacek Urbaniec pyta o Polaków ze Wschodu i możliwość zorganizowania programu ich przyjazdu do kraju pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 


Student Uniwersytetu Jagiellońskiego o dzikim kapitalizmie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i tym, co obywatel może zrobić dla państwa, odpowiada mu Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.


 

 
 
 fot. Jerzy Sawicz
Uczestnicy debaty Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy debaty                                                      Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
 
 
 
Organizatorzy
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
Konsorcjum projektu DARe-Learning
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Logotypy partnerów
 
Partner: Samorząd Studentów UJ
 
Logotyp samorządu studentów

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.