cz
A A A


Vítejte na stránce projektu DARe-Learning:

Informovanost o handicapech pro vysokoškolské pedagogy:
Zdokonalování pomocí e-learningu


Toto je jedna z mála webových stránek, které nabízejí vysokoškolským vyučujícím možnost zdokonalení svých odborných kompetencí v oblasti moderních vyučovacích metod pro studenty se zdravotním postižením a také pochopení každodenního života osob se zdravotním postižením jakožto součásti naší společnosti.

Zatímco výsledkem projektů DARE1 a DARE2 byly výukové programy pro vysokoškolské pedagogy, realizované formou klasické výuky ve třídách, DAR-eLearning připravuje online výukový dálkový kurs, který je navíc zdarma. Můžete jej využívat díky finanční podpoře Programu celoživotního vzdělávání a čtyř špičkových evropských vysokoškolských institucí: Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity Marie a Pierra Currieových v Paříži, Univerzity Karlovy v Praze a Aristotelovy univerzity v Soluni. Tyto instituce vytvořily konsorcium programu DARE a mají vlastní interní programy na podporu výuky handicapovaných studentů, což je základ celého projektu. Někteří z těch, kteří se podílejí na přípravě projektu, jsou výzkumníci nebo pedagogové, takže námi nabízený kurs zohledňuje klíčové požadavky vyučujících i studentů.

DARe-Learning je o poznávání druhých. Postupně se seznamujeme s potřebami druhých, včetně potřeb, které pramení z určitého druhu a stupně postižení. Všichni se učíme, abychom vytvořili lepší společnost, založenou na vědění, v níž není nikdo vyloučen na základě postižení nebo z jiného důvodu.

K využití našeho inovativního kurzu zveme také učitele všech ostatních škol, nejenom ty vysokoškolské a univerzitní. Absolvování kurzu zdokonalí Vaši schopnost pracovat s handicapovanými žáky a studenty, kteří se účastní či budou účastnit Vašich hodin nebo přednášek.

Jedinou podmínkou absolvování tohoto kurzu je zaregistrovat se na e-learningové platformě. Byli bychom rádi, aby nás kontaktovali zájenci, kteří chtějí být mezi prvními informováni, že byl kurz DARe-Learning  spuštěn pro běžné uživatele. Do té doby budeme prezentovat materiály, které vznikly v rámci dvou předchozích verzí projektu DARE. Tyto materiály poslouží jako výborná příprava na samotný kurz a také jako inspirace pro učitele, které oslovila idea inkluzivního vzdělávání.

E-learningovou platformu, která je přístupná všem uživatelům bez ohledu na případný druh nebo stupeň handicapu, vyvíjí Centrum pro distanční vzdělávání Jagellonské univerzity